Hypotheekvormen

Bij hypotheekvormen wordt er gekeken naar de manier waarop je de lening terugbetaalt. Er bestaan diverse vormen met elk hun eigen voor- en nadelen. Welke vorm het beste bij jou past, hangt af van jouw specifieke situatie en voorkeuren.

Een hypotheek is eigenlijk een vorm van een lening waarbij het huis als onderpand dient. Er zijn verschillende manieren om deze lening op de afgesproken einddatum weer terug te betalen. De Hypotheekexpert heeft alle verschillende vormen even voor jou op een rijtje gezet:

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand altijd hetzelfde (bruto) bedrag wat bestaat uit een deel rente en uit een deel aflossing. In het begin van de looptijd betaal je meer rente en minder aflossing. Naarmate je meer van de lening hebt afgelost, betaal je dus minder rente. Dit betekent dat er binnen het zelfde maandbedrag dus meer overblijft om af te lossen.

Op deze manier wordt de hypotheekschuld elke maand steeds kleiner.

Omdat je binnen hetzelfde maandbedrag steeds een groter deel aflost en steeds iets minder rente betaalt wordt ook de hypotheekrenteaftrek steeds iets lager. Dit kan leiden tot hogere netto maandlasten. In de eerste jaren betaal je dus relatief weinig aflossing en veel rente. In de latere jaren is dit juist omgekeerd: je lost meer af en betaalt daardoor minder rente. Uiteindelijk heb je aan het einde van de looptijd je hypotheek volledig afgelost.

 

Voordelen

Nadelen

In het begin relatief lage maandlasten, omdat je meer belastingvoordeel hebt

Netto lasten stijgen

Eenvoudige hypotheekvorm

In het begin los je minder af en betaal je meer rente

Aan het einde van de looptijd is de hypotheek volledig afgelost

Maandlasten zijn hoger in vergelijking met aflossingsvrij

 


Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaal je elke maand een vast bedrag aan aflossing, samen met de hypotheekrente. Aangezien je lening steeds kleiner wordt en daardoor de hypotheekrente afneemt, zullen je maandlasten geleidelijk dalen.

Een lineaire hypotheek is, samen met de annuïteitenhypotheek, een veelvoorkomende hypotheekvorm. Je maandelijkse lasten worden bepaald door de aflossing en de hypotheekrente. Gedurende de gehele looptijd van je hypotheek zullen je maandlasten steeds lager worden. Dit komt doordat je met lineair aflossen elke maand hetzelfde bedrag aan aflossing betaalt, terwijl het bedrag dat je aan hypotheekrente betaalt afneemt.

 

  • Eén van de meest gekozen hypotheekvormen, naast de annuïteitenhypotheek.
  • Vaste einddatum
  • Maandelijks los je een vast bedrag af terwijl je rentebedrag steeds lager word
  • Gedurende de looptijd neemt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af.

 
Hoe het werkt

Bij een lineaire hypotheek betaal je elke maand een vast bedrag aan aflossing, waarbij je tevens de hypotheekrente toevoegt. Het totale hypotheekbedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de volledige looptijd. Bijvoorbeeld, bij een hypotheek van € 216.000 betaal je maandelijks € 600 aan aflossing (€ 216.000 : 360 maanden = € 600), plus de hypotheekrente. Dit resulteert in een rechte lijn in de grafiek.

De berekende rente is gebaseerd op het nog uitstaande hypotheekbedrag. Aanvankelijk betaal je meer rente omdat er nog veel hypotheek af te lossen is. Naarmate je sneller aflost, wordt de "resterende" lening steeds kleiner en daalt het bedrag aan rente dat je moet betalen. Hierdoor neemt het netto maandbedrag geleidelijk af totdat de lening volledig is afgelost. Het is belangrijk om te beseffen dat bij een lineaire hypotheek de hypotheekrenteaftrek in de latere fasen van de looptijd afneemt, terwijl deze in het begin juist hoger is.

 

Voordelen

Nadelen

Je hypotheeklasten worden steeds wat lager

Je krijgt steeds minder hypotheekrenteaftrek omdat je lening steeds lager wordt.

Je betaalt je lening in gelijke delen terug

Je maandlasten zijn in het begin relatief hoog

In totaal betaal je minder hypotheekrente dan de annuïteitenhypotheek

Aan het eind van de looptijd is de lening volledig afgelost.

 


Andere hypotheekvormen

Vóór 2013 was het mogelijk om hypotheekrenteaftrek te krijgen bij alle  hypotheekvormen, dus in tegenstelling tot nu niet alleen beperkt tot annuïteiten- of lineaire hypotheken. Veel van deze hypotheekvormen zijn nu niet meer af te sluiten.  Alleen als je onder het overgangsrecht valt (als je vóór 31 december 2012 je hypotheek hebt afgesloten), kun je nog steeds gebruikmaken van de (fiscale) voordelen van je hypotheek. De Hypotheekexpert kan je daar alles over vertellen.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende hypotheekvormen:

Aflossingsvrije hypotheek
Bij een aflossingsvrije hypotheek ben je gedurende de looptijd niet verplicht om af te lossen. De volledige lening wordt aan het einde van de looptijd in één keer afgelost. Gedurende de looptijd betaal je alleen rente over het openstaande hypotheekbedrag.

Spaarhypotheek
Bij een spaarhypotheek wordt er gedurende de looptijd niet afgelost op de hypotheek. In plaats daarvan spaar je maandelijks in een kapitaalverzekering om de hypotheek af te lossen. Op de einddatum van de hypotheek maak je gebruik van het opgebouwde kapitaal uit de verzekering om de hypotheek volledig af te lossen. Bij een spaarhypotheek is de rentevergoeding die je ontvangt over het spaarsaldo gelijk aan de hypotheekrente die je betaalt.

Bankspaarhypotheek
Een bankspaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij er gedurende de looptijd niet wordt afgelost. In plaats daarvan zet je maandelijks geld apart voor de aflossing van je hypotheek. Dit geld wordt gestort op een geblokkeerde spaarrekening die specifiek bedoeld is voor de aflossing van je hypotheekschuld. Op de einddatum van je bankspaarhypotheek wordt het saldo op je spaarrekening vrijgegeven, waarna je in één keer je hypotheek aflost.

Levenhypotheek
Een levenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij er gedurende de looptijd niet wordt afgelost. In plaats daarvan wordt er een levensverzekering afgesloten waarmee je kapitaal opbouwt om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen.

hybride hypotheek
De hybride hypotheek staat ook bekend als een spaar- of beleggingshypotheek. In deze hypotheekvorm combineer je de flexibiliteit van de levenhypotheek met de zekerheid van de spaarhypotheek. Tijdens de looptijd ben je niet verplicht om af te lossen en bestaan de vaste maandlasten uit rente en premie.

Beleggingshypotheek
Bij een beleggingshypotheek bouw je vermogen op om af te lossen door middel van beleggingen. Er wordt voor jou geïnvesteerd in beleggingsfondsen via een aparte beleggingsrekening. Je kunt beleggen door een eenmalige of periodieke inleg in beleggingsfondsen te doen.

Krediethypotheek
Een krediethypotheek is vergelijkbaar met een doorlopend krediet, waarbij je woning als onderpand fungeert. Met een krediethypotheek kun je gebruikmaken van het vermogen dat in je huis is vastgelegd. Deze hypotheekvorm wordt meestal gebruikt als een alternatief voor een regulier doorlopend krediet en niet als een hypotheekvorm om een woning te financieren.